Područja značajna za očuvanje prirode i biodiverziteta

Evropska agencija za životnu sredinu (EEA) započela je prošle godine novi koncept izveštavanja o područjima značajnim za očuvanje prirode i biodiverziteta (Designation boundaries). Prema analizi podataka, samo tri zemlje su dostavile podatke: Holandija, Italija i Srbija.

Koncept područja značajnih za očuvanje prirode i biodiverziteta podrazumeva, pored zaštićenih područja, i izveštavanje o svim oblicima zaštite prirode ili planskog korišćenja prirodnih resursa.

Agencija za zaštitu životne sredine, u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode i JP Srbijašume dostavila je EEA dodatnih 5 setova prostornih podataka: Ekološka mreža Srbije, Područja značajna za ptice, Područja značajna za biljke, Područja značajna za leptirove, Državne šume sa planskom osnovom upravljanja za područje Centralne Srbije.

izvor: sepa.gov.rs

Sandra Jovićević