Podrška sakupljačima sekundarnih sirovina sa juga Srbije

Srbija | Upravljanje otpadom

otpad novosti.rs

U opštini Leskovac u planu je pokretanje projekta „Dalja podrška sakupljačima sekundarnih sirovina“.

Projekat pokreću nevladina organizacija „Porečje“ iz Vučja i udruženje „Osmeh“ iz Vlasotinca, a njegov cilj je poboljšanje uslova života sakupljača sekundarnih sirovina sa juga Srbije. Projekat će obuhvatiti 30 porodica koje se bave ovim poslom i koje će dobiti vozila za sakupljanje sekundarnih sirovina. Osim toga, biće organizovana i obuka o pravilnom rukovanju sekundarnih sirovina, kao i nabavka prese visokog pritiska.

Očekuje se raspisivanje konkursa za dodeljivanje granta u septembru ove godine, a na njega će moći da se prijave samo oni koji su prošli obuku o rukovanju sekundarnim sirovinama. Očekuje se da će u obuci učestvovati 80 sakupljača sekundarnih sirovina, dok će njih 30 dobiti vozila za sakupljanje.

Sandra Jovićević

foto: novosti.rs