Podrška razvoju politika za efikasno korišćenje resursa

Region

 

Foto: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Foto: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

U Ministarstvu održivog razvoja i turizma od 5. do 7. juna ove godine održana je radionica u okviru projekta „Podrška razvoju politika za efikasno korišćenje resursa“.

Ovaj projekat realizovan je na inicijativu Ambasade Republike Slovenije u Podgorici, a u okviru Programa međunarodne razvojne saradnje Republike Slovenije sa Crnom Gorom i pomoći Republike Slovenije Crnoj Gori na njenom putu ka punopravnom članstvu u EU.

Uvodnim obraćanjem radionicu su otvorili Ešef Husić, vršilac dužnosti generalnog direktora za klimatske promene i mediteranske poslove u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Aleša Sovinc, zamenica ambasadora Republike Slovenije u Crnoj Gori i Andreja Dolničar Jeraj, programska direktoka Centra za evropsko poduzeće Republike Slovenije. Edukativni i interaktivni dio radionice vodile su Marjana Dermelj iz Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj i evropsku kohezijsku politiku i Alenka Burja, ekspertkinja za zelene javne nabavke.

Učesnici radionice (predstavnici javne uprave Crne Gore) su se kroz interaktivan trodnevni rad upoznali sa trendovima Evropske unije i iskustvima Republike Slovenije u oblasti strateškog planiranja, efikasnog korišćenja prirodnih resursa, cirkularne ekonomije i zelenih javnih nabavki.

Na ovaj način Republika Slovenija pružila je podršku Crnoj Gori u naporima za postizanje jednog od nacionalnih strateških ciljeva koji se odnosi na smanjenje razlike između potrošnje prirodnih resursa Crne Gore i prosečne potrošnje resursa u EU kako bi crnogorska ekonomija postala zelenija i konkurentnija i kako bi se dostigle ciljne vrednosti Agende Evropa 2020.

Preporuka sa radionice je da se u oblastima resursne efikasnosti, cirkularne ekonomije i zelenih javnih nabavki identifikuju potrebe ministarstava Crne Gore i na tom osnovu definiše dalja moguća podrška Republike Slovenije Crnoj Gori na njenom putu ka punopravnom članstvu u EU.

Milisav Pajevič