Podrška Austrije u izradi inventara gasova sa efektom staklene bašte zemljama Zapadnog Balkana

Srbija | Održivi razvoj

Photo-illustration: Pixabay

Austrija i austrijska Agencija za životnu sredinu već duži niz godina ima aktivnu ulogu u podršci zemljama Zapadnog Balkana u ispunjavanju obaveza vezanih za izradu inventara gasova sa efektom staklene bašte u skladu sa zahtevima UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change).

U periodu od 12. do 16. marta u Beču se održava trening pod nazivom „Kombinovani trening za izradu inventara GHG i trening revizora u kontekstu revizije UNFCCC inventara GHG emisija“. Treningu prisustvuju predstavnici svih zemalja zapadnog Balkana uključujući i tri predstavnice Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije. Treningu prisustvuju i predstavnici UNFCCC koji nadgledaju obuku i koji će na kraju sprovesti ispit za revizore inventara.

Jedan od osnovnih ciljeva seminara je poboljšanje kvaliteta nacionalnih inventara u pogledu transparentnosti, doslednosti, potpunosti, uporedivosti i tačnosti što je definisano Smernicama za izveštavanje i reviziju UNFCCC-a. Kroz ovaj kombinovani inventar i obuku za reviziju stručnjaci za inventare unapređuju svoje kapacitete u pripremi inventara GHG, kao i mogućnost pregleda nacionalnih inventara.

Ceo projekat implementira Agencija za životnu sredinu Austrije koji je finansiran od strane austrijskog Ministarstva za održivi razvoj i turizam.

izvor: sepa.gov.rs

Sandra Jovićević