Podnev zahtev za skladištenje otpada u Kruševcu

Srbija | Upravljanje otpadom

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada, na lokaciji operatera u Lazarici

Nadležni organ obaveštava javnost da je 10. aprila 2017. godine „Greengate“ Kruševac podneo Zahtev za dobijanje dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada, na lokaciji operatera. Aktivnosti koje „Greengate“ Kruševac namerava da preduzima je skladištenje neopasnog i opasnog otpada.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević