Podnet zahtev za upravljanje otpadom u Zaječaru

Srbija | Upravljanje otpadom

Ministarstvo-zzs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada na lokaciji Zdravstveni centar Zaječar.

Aktivnosti koje gore spomenuti zdravstveni centar preduzima su sakupljanje i transport infektivnog medicinskog otpada na teritoriji Republike Srbije, kao i skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada u objektu pogona za tretman medicinskog infektivnog otpada, u kome su smešteni parni sterilizator „Getinge” i drobilica „Mercodor“.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa, a uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević