Podnet zahtev za upravljanje otpadom u Šapcu

Srbija | Upravljanje otpadom

Ministarstvo-zzs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera „INOS – NAPREDAK“ Mišar.

Kako je navedeno, aktivnosti koje operater preduzima u postrojenju za upravljanje otpadom na lokaciji u Šapcu su skladištenje i tretman neopasnog otpada (otpada od električnih i elektronskih proizvoda) i opasnog otpada (otpadnih vozila koja sadrže tečnosti i druge opasne komponente i otpada od električnih i elektronskih proizvoda).

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 17. februar 2017. godine.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević