Podnet zahtev za upravljanje otpadom u Loznici

Srbija | Upravljanje otpadom

Ministarstvo-zzs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je Opšta bolnica Loznica podnela Zahtev za dobijanje dozvole za skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada.

Aktivnosti koje gore spomenuti zdravstveni centar preduzima su sakupljanje i transport infektivnog medicinskog otpada na teritoriji Republike Srbije, kao i skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada u objektu pogona za tretman medicinskog infektivnog otpada.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević