Podnet zahtev za upravljanje otpadom u Kikindi

Srbija | Upravljanje otpadom

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine izdao je obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada, operatera „Eko hemik” na lokaciji operatera u Kikindi.

Kako je saopšteno, 9. decembra 2016. godine, operater „Eko hemik” podneo je zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 6. mart 2017. godine, a uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine.

izvor: ekourb.vojvodina.gov.rs

Sandra Jovićević