Podnet zahtev za upravljanje otpadom u Jagodini

Srbija | Upravljanje otpadom

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta PWW Deponija Jagodina podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta mobilnog postrojenja za mehanički tretman neopasnog otpada.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević