Podnet zahtev za tretman neopasnog otpada u Jagodini

Srbija | Upravljanje otpadom

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za mehanički tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju na teritoriji Republike Srbije, od strane privrednog društva „PWW Deponija“.

Operater „PWW Deponija“ d.o.o. Jagodina u toku rada mobilnog postrojenja za mehanički tretman neopasnog otpada primenjuje sledeće postupke: prijem čvrstog neopasnog otpada, evidenciju ulaznih vrsta i količina otpada, proveru otpada namenjenog tretmanu, magnetnu separaciju radi izdvajanja metalnih frakcija i postupak separacije otpada sejanjem prema granulometrijskom sastavu (separacija na tri frakcije u zavisnosti od vrste otpada i zahteva izlaznih frakcija), evidenciju separisanih količina otpada i upravljanje izlaznim frakcijama.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je mesec dana od dana objavljivanja oglasa.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević