Podnet zahtev za studiju o proceni uticaja na životnu sredinu regionalne sanitarne deponije u Pirotu

Srbija | Upravljanje otpadom

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbija saopštilo je da je nosilac projekta JKP „Regionalna deponija Pirot“ podneo zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta regionalne sanitarne deponije čvrstog komunalnog otpada „Muntina padina“ u Pirotu.

Kako je saopšteno, svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u podneti zahtev u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine ili na internet sajtu resornog ministarstva. Primedbe i sugestije mogu se dostaviti u roku od 15 dana od objavljivanja obaveštenja.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs