Podnet zahtev za saniranje starih skladišta radioaktivnog otpada u Vinči

Srbija | Upravljanje otpadom

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije saopštilo je da je nosilac projekta JP „Nuklearni objekti Srbije“ Vinča Beograd podnelo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta sanacije stanja starih skladišta radioaktivnog otpada X1 i X2 u sklopu kompleksa Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ i JP „Nuklearni objekti Srbije“.

Uvid u pomenutu studiju može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, na internet sajtu ministarstva ili u prostorijama Opštinske uprave gradske opštine Grocka.

Javna rasprava i prezentacija predmetne studije biće održana 19. avgusta 2016. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama opštine Grocka.

Više informacija možete da pogledate na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs

izvor: eko.minpolj.gov.rs