Podnet zahtev za saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja opasnog otpada u Kragujevcu

Srbija | Upravljanje otpadom

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije izdalo je saopštenje da je predzeće „Nikom“ podnelo Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja opasnog otpada – istrošenih otpadnih olovnih akumulatora u Kragujevcu.

Studiju je izradila kopanija „ECOLogica Urbo“ iz Kragujevca, a u njoj je opisana lokacija na kojoj se planira izvođenje projekta, dat je prikaz trenutnog stanja životne sredine, opis projekta, mogućih značajnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i gde je to moguće otklanjanja svakog značajnijeg štetnog uticaja na životnu sredinu. U studiju su implementirane i mere monitoringa aerozagađenja, kvaliteta otpadnih voda, zemljišta, buke, zračenja i vibracija.

Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u ovu Studiju na sajtu resornog ministarstva ili u prostorijama grada Kragujevca do kraja avgusta 2015. godine, a javna rasprava i prezentacija predmetne Studije zakazana je za 25. septembar 2015. godine u Kragujevcu.

Studiju možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs