Podnet zahtev za procenu uticaja na životnu sredinu TS Beograd 3 – TS Smederevo 2

Srbija

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta JP „Elektromreža Srbije“ podneo Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta „Izgradnja DV 110kV br. 101A/1 TS Beograd 3 – TS Smederevo 2, uvođenje u buduću TS 110kV Beograd 42 (Grocka).

Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u podnetu dokumentaciju u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbiji ili na internet sajtu pomenutog ministarstva. Primedbe i sugestije mogu se podneti do 31. januara 2016. godine.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs