Podnet zahtev za procenu uticaja na životnu sredinu projekta upravljanja otpadom u Paliluli

Srbija | Upravljanje otpadom

Ministarstvo-zzsMinistarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta „Medical wawe“ podneo zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu postrojenja za skladištenje i tretman otpada iz zdravstvene zaštite ljudi i životinja u opštini Palilula.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević