Podnet zahtev za prenamenu termoelektrane u Šapcu

Srbija

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije saopštilo je da jen nosilac projekta „Elixir Zorka – mineralna đubriva“ iz Šapca podneo zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta za rekonstrukciju, dogradnju i prenamenu termoelektrane u postrojenje za proizvodnju kalijum sulfata.

Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u podneti zahtev u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine ili na internet sajtu resornog ministarstva. Primedbe i sugestije mogu se podneti u roku od 15 dana od objavljivanja obaveštenja.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs