Podnet zahtev za potrebu procene uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja opasnog otpada

Srbija | Upravljanje otpadom

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije saopštilo je da je nosilac projekta kompanija „Stara Varoš“ iz Topole podnela Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja opasnog otpada i tretmana opasnog otpada.

Kako je saopšteno, radi se o otpadnim vozilima, električnom i elektronskom otpadu, a svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u podnetu dokumentaciju u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine ili na internet sajtu resornog ministarstva. Primedbe i sugestije mogu se podneti u roku od 10 dana od objavljivanja obaveštenja.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs