Podnet zahtev za obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu za TE „Kostolac B3“

Srbija

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta JP „Elektroprivreda Srbije“ podnelo Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje novog bloka B3 na lokaciji TE „Kostolac B“.

Kako je saopšteno, svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u podneti zahtev u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao i na internet sajtu resornog ministarstva. Primedbe i sugestije mogu se podneti u roku od 15 dana od objavljivanja obaveštenja.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs