Podnet zahtev za izgradnju skladišta za IBC kontejnere u Leskovcu

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta kompanija „Nevena Color” iz Leskovca podnela zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje skladišta za IBC kontejnere u opštini Leskovac.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević