Podnet zahtev za integrisanu dozvolu za upravljanje otpadom za „PWW deponija”

Srbija | Upravljanje otpadom

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je podnet zahtev za izdavanje integrisane dozvole za kompaniju „PWW deponija” iz Jagodine.

Kako je saopšteno, zahtev se odnosi na rad deponije i obavljanje aktivnosti odlaganja neopasnog otpada na teritoriji Jagodine.

Uvid u zahtev za integrisanu dozvolu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, ili na internet sajtu resornog ministarstva. Zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na zahtev za integrisanu dozvolu ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

foto: rtv.rs

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević