Podnet zahtev za dozvolu za upravljanje otpadom u Kragujevcu

Srbija | Upravljanje otpadom

Ministarstvo-zzs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada, na lokaciji Instituta za javno zdravlje Kragujevac.

Aktivnosti koje gore spomenuti zdravstveni centar preduzima su sakupljanje i transport infektivnog medicinskog otpada na teritoriji Republike Srbije, kao i skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević