Podnet zahtev za dozvolu za upravljanje otpadom u Beogradu

Srbija | Upravljanje otpadom

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport infektivnog medicinskog otpada, skladištenje i tretman navedenog otpada, na lokaciji Dom zdravlja Zvezdara u Beogradu.

Aktivnosti koje gore spomenuti zdravstveni centar preduzima su sakupljanje i transport infektivnog medicinskog otpada na teritoriji Republike Srbije, kao i skladištenje i tretman navedenog opasnog otpada.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

foto: rtv.rs

Sandra Jovićević