Podnet zahtev za dozvolu za tretman otpada u mobilnom postrojenju na deponiji „Duboko“

Srbija | Upravljanje otpadom

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju na teritoriji Republike Srbije, podnetog od strane JKP „Duboko“ Užice Regionalni centar za upravljanje otpadom.

U mobilnom postrojenju za usitnjavanje otpada – drobilici, operater će da vrši tretman neopasnog otpada: otpadne plastike i otpadnog drveta, radi smanjenja zapremine otpada koji se predaje na dalji tretman ovlašćenim operaterima. Predmetno mobilno postrojenje za tretman otpada – drobilica, koristiće se na teritoriji jedinica lokalne samouprave koje pripadaju regionalnom sistemu upravljanja otpadom „Duboko“ Užice.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je mesec dana od dana objavljivanja oglasa, a uvid u podneti Zahtev može se izvršiti u Ministarstvu zaštite životne sredine.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević