Podnet zahtev za dozvolu za tretman opasnog i neopasnog otpada u Sremskoj Mitrovici i Kragujevcu

Srbija | Upravljanje otpadom

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije izdalo je obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozole za tretman neopasnog i opasnog otpada od električne i elektronske opreme od strane privrednog društva za reciklažu električnog i elektronskog otpada „REC-EE-O“.

Kako je saopšteno, operater obavlja delatnost tretmana predmetnog otpada na lokacijama u Sremskoj Mitrovici i Kragujevcu, a aktivnosti koje operater obavlja su fizički procesi uključujući i razvrstavanje otpada pre tretmana, koji menjaju karakteristike otpada sa ciljem smanjenja zapremine ili opasnih karakteristika, olakšavanja rukovanja sa otpadom ili podsticanja reciklaže i uključuje ponovno iskorišćenje i reciklažu otpada.

Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u podnetu dokumentaciju u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, a rok za dostavljanje primedbi i sugestija je mesec dana od objavljivanja oglasa.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs