Podnet zahtev za ažuriranje studije za skladištenje otpada u Nišu

Srbija | Upravljanje otpadom

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije saopštilo je da je nosilac projekta „Jugo-impex“ iz Niša podneo Zahtev za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja i tretmana električnog i elektronskog otpada u Nišu.

Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u podneti zahtev u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine ili na internet sajtu resornog ministarstva, a rok za podnošenje primedbi i sugestija je 15 dana od objavljivanja obaveštenja.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs