Podnet Zahtev o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za MHE „Jelovica“

Srbija | Hidro

hidro3

Nosilac projekta izgradnje MHE „Jelovica“ gospodin Miodrag Ćitić podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje ove hdroelektrane. Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u sadržinu ovog zahteva do 13. marta 2015. godine.

MHE „Jelovica“ biće izgrađena u slivu Nišavi na Jelovičkoj reci u opštini Pirot. Njena instalisana snaga će biti 145kW, a procenjuje se da će godišnje proizvoditi oko 800 hiljada kWh električne energije.

Prema „Katastru MHE u Srbiji“ ova hidroelektrana posedovaće dve turbine tipa Pelton, a njen instalisani proticaj će biti 0,90 kubnih metara po sekundi.

Sandra Jovićević

foto: energetskiportal.rs