Podgorica prelazi na LED javnu rasvetu

Region

Foto-ilustracija: Pixabay

Gradsko preduzeće Komunalne usluge iz Podgorice raspisalo je tender za rekonstrukciju javne rasvete (nabavka i ugradnja LED svetiljki) na području Glavnog grada Podgorica i opština u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi – FAZA I Prigradska naselja i sela.

Prema tenderskoj dokumentaciji, izvršiće se zamena 11.050 zastarelih svetiljki u prigradskim i seoskim delovima grada, kao i nabavka i montaža LED svetiljki na stubu i električno povezivanje na mrežu javne rasvete, za šta će Glavni grad izdvojiti sredstva u iznosu 5.200.000 evra.

Ponude se predaju zaključno sa 12. februarom 2018. godine, a prema tenderskoj dokumentaciji izvođač radova je dužan da izvrši predmetne radove u roku od 180 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.

Ušteda u električnoj energiji će se postići na način što će početna snaga sistema koja iznosi oko 1550,6 kW (računajući gubitke) smanjiti na snagu koja ne sme biti veća od 360 kW. Potrebno je da nove svetiljke imaju programabilni sistem dimovanja kojim se omogućavaju dodatne uštede, a troškovi održavanja novog sistema će biti manji zbog eleminisanja zahteva za održavanjem LED svetiljki koje će biti u garantnom roku od minimalno 10 godina.

izvor: podgorica.me

Sandra Jovićević