Podgorica i EBRD potvrđuju nastavak saradnje

Foto: Wikipedia/Cogeragumija

Gradonačelnik dr Ivan Vuković sa saradnicima primio je u utorak, 5. novembra, generalnu direktorku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Centralnu i Jugoistočnu Evropu Šarlot Ruhe koja boravi u zvaničnoj poseti Crnoj Gori.

Sagovornici su razgovarali o realizaciji razvojnih projekata u Podgorici posebno potencirajući modernizaciju sistema javne rasvete u gradskom području, primenu savremenih rešenja i modela iz koncepta pametnih i zelenih gradova, uvođenje savremenog i održivog javnog prevoza, kao i primenu energetske efikasnosti u objektima u vlasništvu Glavnog grada Podgorice.

Gradonačelnik je iskazao zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom Glavnog grada i EBRD izražavajući uverenje da će se ona u narednom periodu intenzivirati i produbiti u različitim oblastima i sferama od obostarnog značaja.

On je, predstavljajući kapitalne projekte koje relizuje gradska uprava, saopštio da je Glavni grad pokrenuo obiman investicioni ciklus i da je podrška kredibilnog i pouzdanog partnera kao što je EBRD od izuzetne važnosti za Glavni grad u cilju realizacije vrlo ambiciozne investicione agenede gradske uprave.

Vuković je izrazio očekivanje da će EBRD i u narednom periodu biti partner u realizaciji razvojnih projekata u Podgorici, bilo da je reč o finasijskoj, tehničkoj i ekspertskoj podršci, što je veoma značajno za efikasnije i kvalitetnije realizovanje planiranih aktivnosti kako bi nastavili sa održivim i dinamičnim razvojem grada.

Direktorka EBRD-a za Centralnu i Jugoistočnu Evropu Šarlot Ruhe je istakala posebno zadovoljstvo dosadašnjim partnerstvom EBRD-a i Glavnog grada konstatujući da postoji veliki potencijal za realizaciju novih zajedničkih projekata i aktivnosti koji bi doprineli daljem unapređenju saradnje i snaženju međusobnog partnerstva.

Ruhe je Vukoviću prenela zainteresovanost kao i mogućnosti podrške EBRD u realizaciji odrađenih projekta gradske uprave izražavajući uverenje da će u narednom periodu intenzivirati komunikaciju u cilju realizacije konkretnih dogovorenih aktivnosti.

Izvor: Glavni grad Podgorica