Počinje uklanjanje divljih deponija sa obala Lima

Vesti | Srbija | Održivi razvoj

Foto-ilustracija:Pixabay

Problem sa divljim deponijama duž celog toka Lima, kroz Crnu Goru i kroz Srbiju, trebalo bi da bude rešen u narednih godinu dana.  Rešenje je planirano prekograničnim projektom opštna Bijelo Polje i Priboj, „Rehabilitacija ilegalnih deponija na reci Lim i podizanje svesti o njihovoj štetnosti“.

Divlje deponije zagađuju otpadom ovu reku celom dužinom a ovim projektom je planirano da se ovi delovi pretvore u male ekološke oaze.

Na nedavnom skupu učesnika precizirano je da će se obaviti sanacija po šest divljih deponija u obe opštine, s tim što će te lokalne samouprave dobiti aparate za merenje kvaliteta rečne vode.

Projekat je nedavno predstavljen u Bijelom Polju a 25. marta je održana početna konferencija u Priboju.

Predsednik opštine Bijelo Polje, Petar Smolović je istakao da će se ovim poduhvatom za čistiju zajedničku reku ustanoviti najkritičnija mesta na Limu, očistiti i zatvoriti ilegalna odlagališta smeća, izvršiti ozelenjavanje sada zagađenih površina. Vrednost projekta je 157.000 evra, od čega će najveći deo za izvršenje donirati Evropska Unija.

Akteri se nadaju da će po završetku projekta Lim biti čist kao nekada i da će se rešiti svi ekološki problemi u slivu ove reke, da će se obala potpuno urediti i da će se maksimalno smanjiti količina otpada.

Ostvarenje projekta ostvaruje se u okviru Programa prekogranične saranje Srbija- Crna Gora IPA 2 Evropske Unije, preko Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU Ministarstva finansija Srbije.

Željka Vesić