Počinje projekat izrade Strategije prilagođavanja klimatskim promenama u Hrvatskoj

Region | Klimatske promene

mid_57615ba699e94

U Zagrebu u Hrvatskoj predstavljen je projekat „Jačanje kapaciteta Ministarstva zaštite životne sredine i prirode za prilagođavanje klimatskim promenama“, ali i Nacrt Strategije prilogađavanja klimatskim promenama.

Zamenik ministra zaštite životne sredine i prirode gospodin Mario Šiljeg izjavio je da klimatske promene već sada utiču na život, a u budućnosti će uicaj biti pojačan, tako da je ministarstvo pokrenulo izradu Startegije o klimatskim promenama u kojoj će biti definisane ključne mere prilagođavanja na klimatske promene.

Predstavnik Evropske komisije u Zagrebu gospođa Mirela Rašić dodala je da je Evropska unija promoviše borbu protiv klimatskih promena i zaštitu životne sredine.

Kako je navedeno u saopštenju resornog ministarstva, cilj projekta je izrada nacrta nacionalne Strategije prilagođavanja klimatskim promenama za period do 2040. godine sa pogledom na 2070. godinu i nacrt Akcionog plana. Očekuje se da projekat pomogne u definisanju ranjivih sektora, proceni uticaja i prioritetnih mera i aktivnosti potrebnih za prilagođavanje u sektorima izloženim klimatskim promenama, a što će pomoći u donošenju odluka o potrebnim koracima i investicijama kako bi se društvo prilagodilo klimatskim promenama.

Vrednost projekta iznosi 770 hiljada evra.

Sandra Jovićević

foto: mzoip.hr