Počinje kontrola komunalnog reda u somborskim selima

Vesti | Srbija

Foto: Wikipedia

Odeljenje inspekcije i komunalne policije Gradske uprave grada Sombora, će i tokom septembra vršiti kontrolu komunalnog reda u somborskim selima.

Kontrola komunalnog reda vršiće se prema sledećem rasporedu: 5. septembar – Riđica; 6. septembar – Stanišić; 11. septembar – Kljajićevo i Telečka; 12. septembar – Stapar i Doroslovo; 13. septembar – Čonoplja; 18. septembar – Bački Breg i Kolut; 19. septembar – Bezdan; 20. septembar – Bački Monoštor; 26. septembar – Svetozar Miletić i Aleksa Šantić i 27. septembar – Gakovo i Rastina.

Kontakt sa Odeljenjem inspekcije i komunalne policije građani mogu ostvariti i mimo redovnih poseta selima i to putem telefona broj: 025/468-241, putem elektronske pošte na e-mail: komunalnapolicija@sombor.rs, pisanim putem redovnom poštom na adresu: Odeljenje inspekcije i komunalne policije, Trg cara Uroša 1, 25000 Sombor, kao i posredstvom mesne zajednice.

Milisav Pajević