Počinje izrada Strategije za pse lutalice u Crnoj Gori

Vesti | Region

Foto: Pixabay.com

Savet za zaštitu životinja Crne Gore nastavlja intenzivno sa aktivnostima na unapređenju uslova za adekvatnu zaštitu dobrobiti životinja, kako bi se i u ovoj oblasti postigli najviši standardi koji predstavljaju jedan od indikatora razvoja crnogorskog društva i odgovorilo savremenim potrebama naših građana.

Podsećamo da je Vlada Crne Gore prepoznajući potrebu angažovanijeg odnosa nadležnih institucija, kao i svih subjekata društva u rešavanju izazova u ovoj oblasti,

Savet osnovala u maju ove godine. U dosadašnjem periodu realizovano je niz konkretnih aktivnosti u cilju rešavanja, prevashodno, najaktuelnijih problema vezanih za nehuman odnos pojedinaca prema prema životinjama, neodgovoran odnos vlasnika prema kućnim ljubimcima, problem velikog broja pasa lutalica i pojava napada pasa na ljude.

Na današnjoj petoj sjednici, koja je održana u prostorijama Uprave za bezbednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove sumirani su rezultati do sada realizovanih aktivnosti i definisani koraci za naredni period, posebno u dijelu unaređenja stanja u oblasti kontrole populacije pasa lutalica i odgovornog vlasništva nad kućnim ljubimcima. Kao odgovor na te izazove, do sada su realizovane sledeće aktivnosti:

– Izabrana je najpovoljnija ponuda prema tenderu za nabavku softvera za nadogradnju postojeće elektronske baze za identifikaciju i registraciju životinja, sa bazom za pse, a koja će biti realizovana u narednih pola godine;

– Uprava za bezbednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, planom budžeta za 2019. godinu tražila je dodatna finansijska sredstva, kako bi se programom mera obavezne zdravstvene zaštite životinja obuhvatila nabavka mikročipova za pse, nabavka vakcina protiv besnila i platila vakcinacija pasa protiv besnila;

– U završnoj je fazi izrada brošure u kojoj su u skladu sa propisima sumirane odgovornosti i nadležnosti svih odgovornih u sistemu zaštite dobrobiti životinja sa ciljem da u skladu sa ovlašćenjima i preduzmu mere protiv neodgovornih držalaca kućnih ljubimaca i drugih životinja.

Na sednici, osim članova Savjeta, učestvovala je i g-đa Aleksandra Hammond-Seaman, ekspertkinja na projektu IPA 2014, zadužena za komponentu koja se odnosi na kontrolu populacije pasa lutalica.

Gospođa Seaman upoznala je članove Saveta sa okvirom za izradu Strategije za pse lutalice, koji podrazumeva identifikaciju i registraciju životinja, zdravstvenu zaštitu, demografsku procjenu, kao i utvrđivanje broja pasa i praćenje populacije, promociju i jačanje svijesti cele zajednice o odgovornom vlasništvu i postupanju sa psima lutalicama.

Strategija će biti okvirni dokument zasnovan na najboljoj praksi i standardima Međunarodne organizacije za zdravlje životinja. Nakon toga, potrebno je da svaka lokalna uprava razvije strategiju za svoje područje.

Takođe, ekspertkinja je upoznala članove Saveta sa dosadašnjim aktivnostima na projektu – izrade metodologije brojanja i procjenu brojnosti pasa lutalica kao jedan od osnovnih koraka za usješnu realizaciju Strategije, kao i sa planiranim treninzima.

Kako ovaj strateški dokument zahteva međuresorsku saradnju i interdisciplinarnost, definisano je da članovi radne grupe za izradu strategije moraju biti predstavnici državnih organa, lokalne uprave, civilnog sektora i veterinarskih organizacija.

Cilj je uspostaviti funkcionalan i održiv sistem za kontrolu pasa lutalica kao i vlasničkih pasa, sa aktivnostima koje će se sistematski sprovoditi od strane svih uključenih aktera.

Milisav Pajević