Počinje izrada „Katastra napuštenih kopova“ u Vojvodini

Svet

ugovor o rudarskim kopovima

Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine gospođa Nataša Pavićević Bajić potpisala je prošle nedelje sa dekanom Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu gospodinom prof. dr Ivanom Obradovićem ugovor o izradi „Katastra napuštenih kopova“ na teritoriji AP Vojvodine.

Na sastanku je zaključeno da je potrebno izraditi bazu podataka ovih kopova, ali i izveštajne funkcije koje su neophodne za upravljanje održivim razvojom i ekološkom bezbednošću.

Izrada ovog katastra neophodna je zbog izrade novog Zakona o rudarskim i geološkim istraživanjima, ali i zbog toga što je predviđeno da se do 2020. godine izvrši rekultivacija svih rudnika u zaštićenim područjima. Katastar bi trebao da bude završen u roku od 180 dana, a njegova vrednost iznosi oko 8 miliona dinara. Inače, Rudarsko-geološki fakultet jedini je dao ponudu za izradu ovog katastra.

Gospođa Nataša Pavićević Bajić i gospodin prof. dr Ivan Obradović dogovorili su i saradnju između Rudarsko-geološkog fakulteta i Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine. Cilj ove saradnje je eksploatacija mineralnih sirovina i geotermalnih voda na teritoriji Vojvodine.

Sandra Jovićević

foto: plandiste.info