Početkom novembra puštanje u rad bloka B2 TENT-a

Srbija

f5-r

PD TENT saopštilo je da je u toku završna faza radova na revitalizaciji bloka B2 TE „Nikola Tesla“.

Direktor TENT B gospodin Ivan Gajić izjavio je da je najveći progres radova u ovom trenutku, ostvaren na turboagregatu i generatoru koji će u potpunosti biti završeni do kraja septembra. Na cevnom sistemu kotla gde se obavljaju najsloženiji zahvati do sada je urađeno oko 35 hiljada zavarenih spojeva, a ostalo je da se uradi još 17 hiljada. Kako je dodao, i šamoterski radovi na zameni vatrostalnog ozida u recirkulacionim kanalima odvijaju se u okviru predviđenog plana, a radovi na ostalim delovima kotlovskog postrojenja privode se kraju i biće potpuno završeni početkom oktobra. Hladna proba kotla je planirana za 17. oktobar ove godine. Istakao je i da je urađena i montaža osam novih segmenata kružne šine na polarnom skladištu uglja u dužini od 126 metara, koja je u upotrebi, a u toku su radovi na zameni još četiri segmenta ove šine.

Radovi na revitalizaciji ovog postrojenja započeti su pre oko četiri meseca, a njegovo puštanje u rad planirano je 2. novembra 2016. godine.

izvor: tent.rs

Sandra Jovićević