Početkom jula javna rasprava o izgradnji MHE Pakleštica

Srbija | Hidro

Foto-ilustracija: Wikimedia/Dr Richard Murray

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta, preduzeće PIRAK HYDRO iz Beograda, podneo Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – izgradnje MHE Pakleštica na reci Visočici u opštini Pirot.

Uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, na službenom sajtu Ministarstva i u prostorijama SO Pirot.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Javna rasprava će biti održana 11. jula 2017. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama SO Pirot.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević