Početkom jula javna rasprava o izgradnji MHE „Lanište“

Srbija | Hidro

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije saopštilo je da je nosilac projekta „Power BNM“ iz Leskovca podneo Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje MHE „Lanište“.

MHE „Lanište“ sa tirolskim vodozahvatom nalaziće se na Rupskoj reci u opštini Leskovac, dok će se mašinska zgrada nalaziti u opštini Vlasotince. Instalisana snaga male hidroelektrane biće 2,6MW. Prema Katastru MHE u Srbiji, MHE „Lanište“ trebalo bi godišnje da proizvodi oko 8.053.000kWh električne energije.

Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u podnetu dokumentaciju u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, na internet sajtu resornog ministarstva, u prostorijama Opštinske uprave Vlasotince i Gradske uprave Leskovac u roku od 20 dana od objavljivanja obaveštenja.

Javna rasprava i prezentacija predmetne studije održaće se 5. jula 2016. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Gradske uprave Leskovac.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs