Početak rada prvog „Zatvorenog distributivnog sistema“ u Srbiji

Vesti

Foto: Energetika Kragujevac

„Energetika“ d.o.o. Kragujevac je 1. marta 2021. godine postala operater prvog zatvorenog distributivnog sistema u Srbiji.

Zatvoreni distributivni sistem (ZDS) je formiran i funkcioniše prema jasnim, transparentnim i nediskriminatornim principima za siguran, ekonomičan i pouzdan rad i pristup.

U okviru ZDS-a snabdeva se ukupno 23 potrošača, a za sada, se svi potrošači snabdevaju električnom energijom od strane dva snabdevača.

Planirana količina električne energije koja u periodu od godinu dana treba da protekne u okviru ZDS-a je oko 40 hilјada MWh.

Svim potrošačima koji se snabdevaju električnom energijom u okviru zatvorenog distributivnog sistema omogućen je integrisan metod merenja potrošnje električne energije, tako da će svaki potrošač imati detaljan uvid u strukturu svoje potrošnje.

Imajući u vidu da se, uglavnom, radi o industrijskim potrošačima, takav način registrovanja im omogućava da bolјe upravlјaju svojom potrošnjom, odnosno troškovima vezanim za električnu energiju.

U narednom periodu kragujevačka Energetika očekuje povećanje broja potrošača, a takođe biće otvoreni i za saradnju sa novim snabdevačima koji ispunjavaju uslove prema važećoj zakonskoj regulativi u oblasti energetike.

Energetski portal