Početak čišćenja kanala na levoj obali Dunava pomeren za 20. avgust

Vesti | Srbija

Gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić izjavio je da je očekivani datum početka čišćenja kanala na prostoru leve obale Dunava 20. avgust, a po isteku zakonskog roka predviđenog za eventualne žalbe nakon sprovedenog postupka javne nabavke od 6. avgusta za Hitne sanacione radove.

Foto: pixabay

Gradonačelnik Radojičić je izjavio da će čišćenje, za koje je Vlada Republike Srbije izdvojila 218 miliona dinara, na terenu sprovesti ekipe vodovodnog preduzeća „Sibnica”, a stručni nadzor vršiće JVP „Srbijavode”.

„Svakoga dana na terenu će biti četiri ekipe sa odgovarajućom mehanizacijom, što je oko stotinu ljudi koji će početi radove sa različitih lokacija.

Planiran rok za završetak radova je devet meseci“, saopštio je gradonačelnik.

Prvi čovek Beograda precizirao je da je predviđeno da se očisti oko 47 kilometara kanalske mreže, a radovi obuhvataju i rekonstrukciju crpne stanice „Reva” koja je od suštinskog značaja za evakuaciju viška vode sa područja tog dela Pančevačkog rita, odnosno Krnjače, Ovče i Borče.

Radojičić je naglasio da ona predstavlja najnižu tačku područja, što znači da je najopterećenija, a sa godinama je izgubila stepen iskorišćenosti, te je rekonstrukcija neminovna.

„Predviđeno je čišćenje 19,50 kilometara glavne kanalske mreže u koju spadaju Kalovita, Sebeš, Suvi Sebeš i Vizelj, kao i 27,22 kilometra sekundarne kanalske mreže u slivovima Ovča, Reva i Borča, zatim sanacija ustava i propusta, zacevljenje kanala u dužini od 120 metara, kao i sanacija hidromašinske opreme CS „Reva”, pojasnio je gradonačelnik.

Prof. dr Radojičić je poručio da ovi radovi imaju za cilj smanjenje rizika od izlivanja i plavljenja područja Pančevačkog rita, kao i preventivne mere na očuvanju i obezbeđenju funkcionalne sigurnosti zaštitnog sistema u slučaju nailaska novih poplavnih talasa u narednom periodu.

„Očekujemo da ovo čišćenje poboljša funkcionalnost sistema za odvodnjavanje, to jest kanalske mreže i crpne stanice, kao i da poveća pouzdanost sistema u smislu smanjenja rizika od poplava izazvanih unutrašnjim vodama u tom delu Pančevačkog rita“, rekao je Radojičić.

On je dodao da je bitno da se pojača inspekcijski nadzor u cilju sprečavanja komunalnog i urbanističkog haosa koji je prisutan na području leve obale Dunava.

Gradonačelnik Beograda podsetio je da će projekat izgradnje kanalizacione mreže, koji je inicijativa predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a za koji je Grad Beograd opredelio novac i sa Evropskom investicionom bankom dogovorio kredit od 35 miliona, rešiti višedecenijski problem žitelja leve obale Dunava, s obzirom na to da za 70 godina na tom prostoru nije napravljena kanalizaciona mreža.

„Kako bi se ostvarili pozitivni efekti koje očekujemo od predstojećeg čišćenja, Grad Beograd će intenzivirati aktivnosti na izgradnji nedostajuće infrastrukture, pre svega kanalizacionog sistema, čija izgradnja kreće u martu iduće godine i u koji ćemo ukupno uložiti oko 80 miliona evra“, kazao je gradonačelnik Radojičić.

Podsećanja radi, Grad Beograd je inicijator hitnih sanacionih radova nakon vanredno velikih padavina u junu ove godine koje su dovele do plavljenja delova naselja, putne infrastrukture i obradivih površina u Krnjači, Kotežu, Borči i Ovči.

Gradske službe su svakoga dana imale 500 radnika na terenu radi rešenja infrastrukturnih problema ili vraćanja infrastrukture u pređašnje stanje, asanacije, dezinsekcije, deratizacije, te izmeštanja vodovodnih mreža i postavljanja novih cevi na asfalt.

Milisav Pajević