Počeo remont u TE „Ugljevik“

Region

Foto: riteugljevik.com

U Termoelektrani „Ugljevik“ u toku je kapitalni remont koji će obuhvatiti i značajne investicione zahvate u vrednosti od 40 miliona maraka, saopšteno je iz Rudnika i Termoelektrane „Ugljevik“.

Izvršni direktor za proizvodnju električne energije i razvoj termoelektrane u RiTe „Ugljevik“ gospodin Milutin Tasovac izjavio je da nakon radova koj će biti izvršeni u ovih 90 dana, očekujemo znatno poboljšanje pogonske spremnosti termoelektrane, kao i velike ekološke efekte i tehnološku korist kroz rekonstrukciju elektrofilterskog postrojenja. Prema njegovim rečima, puni pozitivni efekat ovih zahvata pokazaće se u narednim godinama.

Termoelektrana je 1. jula 2017. godine izašla iz pogona i time je započeo kapitalni remont, koji će trajati 90 dana. Tasovac kaže da je kapitalni remont prolongiran za ovu godinu upravo zbog pripreme jednog od investicionih zahvata – rekonstrukcije elektrofilterskog postrojenja, koja je preduslov i za uspešan rad sistema za odsumporavanje dimnih gasova termoelektrane, čija izgradnja je nedavno počela. Vrednost rekonstrukcije elektrofilterskog postrojenja je 9,5 miliona evra, navodi Tasovac. Prema njegovim rečima, kapitalni remont izvodi se prvi put nakon 2010. godine i osim rekonstrukcije elektrofiltera, predviđen je veliki obim investicionih zahvata na kotlovskom postrojenju. Kao najvažnije među ovim radovima, on je izdvojio zamenu međupregrejača pare, sa povećanom ogrevnom površinom, čija je vrednost 5,4 miliona maraka.

Tasovac kaže da je poslednjih godina termoelektrana imala 13 neplaniranih zastoja zbog pucanja cevi usled abrazije na međupregrjačima pare. Kapitalni remont generatora, prvi nakon 7 godina, radiće se u skladu sa svim tehničkim zahtevima, a naročita pažnja će se obratiti na sanaciju toplih mesta na statorskom delu, kao i zamenu oštećenih štapova namotaja generatora, najavio je Tasovac. Biće izvršeni i veći zahvati na turbini, nakon realizacije nabavke vitalnih rezervnih delova, čime je omogućena zamena lopatica na 34. stepenu cilindra niskog pritiska, te 7. i 12. stepenu cilindra visokog pritiska, kao i kompletna zamena zaptivanja cilindra niskog pritiska. Remont će obuhvatiti i zahvate na ventilatorima dimnih gasova, kanale dimnog trakta, ugljenog praha, dozatore i dodavače uglja, a većina radova biće i na spoljnim i pomoćnim objektima termoelektrane.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević