Počelo uklanjanje divlje deponije u ogranku TENT A

Svet

tent a divlja deponija

Prošle nedelje započeti su radovi na uklanjanju otpadnog materijala sa prostora gde će biti izgrađen sistem za ugušćeni transport pepela, šljake i gipsa u ogranku TENT A.

Glavni inženjer investicija u PD „Termoelektrane Nikola Tesla“ gospodin Dejan Stanković izjavio je da će čišćenjem otpadnog materijala biti rešena dva ekološka problema: uklanjanje divlje deponije i razvejavanje pepela. Prema njegovim rečima, novom tehnologijom otpepeljavanja biće rešeno i pitanje skladištenja gipsa kao nusproizvoda postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova koje će bitio izgrađeno u narednom periodu.

Sa ovog prostora biće očišćeno preko 22 hiljade kubika otpadnog materijala (mineralna vuna, metalna ambalaža, plastična burad, azbest, transportne trake, metalni otpad, građevinski otpad itd.), a radove će izvoditi firma JP KP „Kosovo-Obilić“. Rok za završetak radova je 6 meseci.

Izgradnjom sistema za ugušćeni transport pepela Termoelektrana „Nikola Tesla“ rešiće problem razvejanja pepela TENT A, a doprineće se i zaštiti životne sredine.

Sandra Jovićević

foto: tent.rs