Sporije otvaranje tržišta električne energije u Srbiji

Svet

dalekovod

Prema Nacrtu novog zakona o energetici koji bi trebalo da bude usvojen do kraja ove godine, od 1. januara 2014. godine oko 4200 potrošača na srednjem naponu ima obavezu da izabere svog snabdevača električnom energijom. Između pet snabdevača (“Elektroprivreda Srbije”, “GEN-I”, “Rudnap Group”, “Vuković 1967 d.o.o.” i “Nova Commodities d.o.o.”) do sada je drugog snabdevača električnom energijom izabralo samo njih 138, dok je u postupku još njih 30, odnosno nešto više od 4000 potrošača na srednjem naponu ostalo je verno “Elektroprivredi Srbije”.

Prva faza liberalizacije tržišta električne energije koja je obuhvatala potrošače na visokom naponu završena je 31. decembra 2013. godine; druga faza liberalizacije koja je obuhvatila potrošače na srednjem naponu počela je 1. januara 2014. godine, dok će treća faza liberalizacije koja obuhvata potrošače na niskom naponu (domaćinstva) započeti 1. januara 2015. godine.

Članica Saveta Agencije za energetiku gospođa Ljiljana Hadžibabić u intervjuu za list “Danas” povodom treće faze liberalizacije izjavila je da se ne očekuje da veliki broj domaćinstava promeni snabdevača s obzirom da “Elektroprivreda Srbije” ima najniže cene električne energije.

Izvršni direktor prodaje u kompaniji “GEN-I” gospodin Dejan Paravan za “Danas” je izjavio da sporije otvaranje tržišta električne energije u Srbiji zavisi od više faktora od kojih su neki i nespremnost snabdevača, nepostojanje jasnih pravila tržišta, kao i standardizacije i automatizacija u vezi dostavljanja mernih i obračunskih podataka. Gospodin Paravan je dodao i da će kompanija “GEN-I” ostati konkurentna na srpskom tržištu jer će svojim kupcima ponuditi dodatne pogodnosti.

Trenutno na srpskom tržištu električne energije postoji 79 snabdevača električnom energijom koji poseduju licencu, dok 42 snabdevača imaju status balansno odgovorne strane, objavilo je “JP Elektromreže Srbije”.

Sandra Jovićević