Počeli radovi na izgradnji Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Leskovcu

Pomoćnik ministra zaštite životne sredine Filip Abramović i Gradonačelnik Leskovca dr Goran Cvetanović i su obišli radove na izgradnji gradskog kolektora za Centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Leskovcu.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Kolektor će biti izgrađen u dužini od 5150 metara, i to prečnika 1.000 milimetara dužine 2.050 metara, prečnika 1.200 milimetara dužine 3.100 metara.

Njegov kapacitet će biti 1300 litara u sekundi za kišno vreme, odnosno 640 litara u sekundi za period suvog vremena.

Pomoćnik ministra Gorana Trivana, Filip Abramović ukazao je na činjenicu da otpadne vode predstavljaju jedan od najvećih problema danas životne sredine da je to jedan od prioriteta Ministarstva zaštite životne sredine.

„Ovo što se radi u Leskovcu treba da bude jedan od primera kako i u ostalim opštinama treba sprovesti ovakav i slične projekte, zahvaljujući kojem će se zaokružiti sistem prikupljanja otpadnih voda i njihov tretman kroz sekundarnu i tercijarnu obradu i bezbedno uklanjanje ostatka kako ne bi došlo do zagađenja i ispuštanja otpadnih voda u reke ili zemljište.

Leskovac će biti primer kako dalje treba raditi i u ostalim opštinama i kako da se problem otpadnih voda reši na teritoriji cele Srbije“ rekao je pomoćnik ministra Abramović.

Vrednost radova na izgradnji kolektora je 417,2 miliona dinara, dok je za usluge nadzora izdvojeno 46,5 miliona dinara.

Posao projektovanja i izgradnje i usluge tehničke kontrole i nadzora u ukupnom iznosu od blizu 464 miliona dinara finansira Vlada Republike Srbije preko Ministarstva zaštite životne sredine.

Milisav Pajević