Počela reorganizacija EPS-a

Srbija

EPS

U ponedeljak 2. marta 2015. godine JP „Elektroprivreda Srbije“ usvojila je Odluku o osnovama unutrašnjeg organizovanja EPS-a i Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u ovom preduzeću. Ovime je započeta primena nove organizacione šeme kojom će se broj sektora smanjiti na 35 sa postojećih 65, a ukinute su i 43 direktorske funkcije navedeno je na sajtu EPS-a.

Podsetimo, Vlada Republike Srbije je krajem prošle godine usvojila plan reorganizacije JP „Elektroprivrede Srbije“. Predviđeno je da se u prvoj fazi koja će trajati do 1. jula 2015. godine sva privredna društva koja posluju u okviru ovog preduzeća integrišu u EPS, a osnovaće se i jedno privredno društvo za distribuciju električne energije.

Sredinom 2016. godine, prema rečima direktora JP „Elektroprivreda Srbije“ gospodina Aleksandra Obradovića, EPS bi trebalo da postane akcionarsko društvo.

Sandra Jovićević

foto: eps.rs