Počela realizacija IPA projekta uspostavljanja Natura 2000 mreže

Srbija

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije izdalo je saopštenje u kome je navedeno da je projekat IPA 2012 „Izgradnja kapaciteta za sprovođenje pravnih tekovina Evropske unije u oblasti zaštite prirode – uspostavljanje Natura 2000“ započet 16. novembra 2015. godine.

Kako je navedeno u saopštenju, cilj projekta je jačanje kapaciteta za implementaciju odredbi Direktiva o staništima i pticama i uspostavljanje Natura 2000 mreže, odnosno uspostavljanje sistema za odabir PSCI – (potential Sites of Community Importance) – potencijalnih područja od značaja za zajednicu i SPA (Special Protection Areas) – područja posebne zaštite u skladu sa direktivama kroz prikupljanje podataka na terenu i specijalizovane obuke. Projekat bi trebalo da doprinese izradi osnovnih smernica za upravljanje potencijalnim Natura 2000 područjima u okviru ekološke mreže u Republici Srbiji, izradi uputstava za sprovođenje ocene prihvatljivosti, jačanju kapaciteta za unapređenu komunikaciju među svim relevantnim institucijama u sektoru zaštite prirode i jačanju svesti o Natura 2000.

Projekat IPA 2012 „Izgradnja kapaciteta za sprovođenje pravnih tekovina Evropske unije u oblasti zaštite prirode – uspostavljanje Natura 2000“ trajaće 24 meseca, a ugovor o realizaciji potpisan je sa konzorcijumom „BalCon“ iz Mađarske. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije koordiniraće projekat. Zavod za zaštitu prirode Srbije u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode i drugim stručnim institucijama i organizacijama civilnog društva realizovaće aktivnosti vezane za prikupljanje podataka. Republički geodetski zavod imaće ulogu dostavljanja relevantnih podataka.

Kako je istaknuto u saopštenju Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, održan je pripremni sastanak u cilju sagledavanja ispunjenosti svih preduslova za realizaciju IPA projekta za uspostavljanje Natura 2000, dok će prvi radni sastanak biti održan 20. novembra 2015. godine.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs