Počela javna rasprava o Strategiji niskokarbonskog razvoja Republike Hrvatske

Region | Održivi razvoj

Photo-ilustration: Pixabay

Ministarstvo zaštite životne sredine i energetike uputilo je u javnu raspravu Nacrt predloga Strategije niskokarbonskog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine sa pogledom na 2050. godinu.

U javnoj raspravi je i Strateška studija uticaja na životnu sredinu Strategije niskokarbonskog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine sa pogledom na 2050. godinu.

Strategija niskokarbonskog razvoja određuje put Republike Hrvatske prema konkurentnoj privredi sa niskom emisijom gasova sa efektom staklene bašte. Strategija će biti temeljni dokument u području ublažavanja klimatskih promena, ali i osnovna privredna, razvojna i ekološka strategija.

Ciljevi strategije temelje se na politici Evropske unije za put prema niskokarbonskoj privredi u kojem je cilj smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte između 80 i 95 odsto do 2050. godine. Taj je cilj EU definisan kroz dokument Plan puta za prelaz na konkurentnu niskokarbonsku privredu do 2050. godine. U skladu s tim, 2014. godine Evropsko veće je usvojilo klimatsko-energetski okvir 2030. godine kojim postavlja cilj smanjenja emisija CO2 za 40 odsto do 2030. godine, povećanje udela obnovljivih izvora energije do 27 odsto i indikativni cilj smanjenja energetske potrošnje 27 odsto. Ciljevi smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte do 2030. godine i 2050. godine sprovodiće se u Republici Hrvatskoj u okviru političkog okvira koji je usvojila Evropska unija.

Strategija se odnosi na sve sektore privrede i ljudske aktivnosti, a posebno je vezana za energetiku, industriju, promet, poljoprivredu, šumarstvo i upravljanje otpadom. Radi se o strategiji koja ima horizontalno delovanje, ona je nadređena sektorskim strategijama, iako se operativno sprovodi kroz pojedine sektore. Ta strategija otvoriće prilike da se inovacijama, prenosom naprednih tehnologija i strukturnim promenama podstakne rast privrede.

E-savetovanje traje do 16. jula 2017. godine.

izvor: mzoip.hr

Sandra Jovićević