Počela javna rasprava o parkiralištima u Paraćinu

Vesti | Mobilnost

Završna javna rasprava o Nacrtu Odluke o parkiralištima u opštini Paraćin, zakazana je za 19. jun, u prostorijama Uprave za urbanizam, od 12 sati.

Foto: Milisav Pajević

Do tada, zainteresovana javnost se o predloženim izmenama može informisati u Službi za skupštinske poslove i prostorijama Parking servisa Direkcije za izgradnju a Radnoj grupi zaduženoj za izradu odluke može dostaviti eventualne primedbe, sugestije i predloge.

Prečišćen tekst Odluke o javnim parkiralištima u opštini Paraćin, usklađen sa izmenama propisa kojima se uređuje jedna od tri delatnosti Direkcije, Opštinsko veće je uputilo na javnu raspravu.

Nacrtom nove Odluke, još uvek važeća se usaglašava sa izmenama Zakona o komunalnim delatnostima i Uredbom nadležnog ministarstva o načinu i uslovima obavljanja, otklanjaju nedostaci uočeni primenom prethodne i regulišu, u međuvremenu, uvedene usluge.

U skladu sa Zakonom definiše se ko može biti oslobođen obaveze plaćanja parkinga, pri čemu Zakon ne nameće obavezu oslobađanja, samo otvara mogućnost.

Druga izmena tiče se regulisanja plaćanja parkinga kupovinom karata sa automata i treća, kojom Radna grupa za izradu Nacrta predlaže naplatu mesta na javnim parkiralištima od 7 do 21 sat, na osnovu prethodno sprovedene analize.

Milisav Pajević

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta „Paraćin u slici i reči“ koji je sufinansiran iz budžeta Opštine Paraćin na Javnom pozivu za učešće na opštem konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019. godini.