Počela javna konsultacija za Predlog pravilnika o načinu vođenja postupka i izricanju mera i vođenju registra izrečenih mera

Srbija

aers

Agencija za energetiku Republike Srbije saopštila je da je 26. februara 2016. godine objavljena javna konsultacija za Predlog pravilnika o načinu vođenja postupka i izricanju mera i vođenju registra izrečenih mera.

Pravilnikom se propisuje način vođenja postupka Agencije za energetiku Republike Srbije i izricanje mera operateru sistema, snabdevaču na veliko električnom energijom, snabdevaču električnom energijom, odnosno prirodnim gasom i javnom snabdevaču prirodnim gasom, kao i bliži sadržaj registra izrečenih mera, načinu vođenja registra izrečenih mera i određivanje roka nakon koga će se iz registra brisati izrečene mere.

Kako je saopšteno, javna konsultacija sprovodi se od 29. februara do 12. marta 2016. godine, a svi zainteresovani mogu dostaviti svoje primedbe i sugestije Agenciji za energetiku Republike Srbije do 12. marta 2016. godine.

Predlog pravilnika o načinu vođenja postupka i izricanju mera i vođenju registra izrečenih mera možete pogledati na sledećem linku.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: aers.rs