Počela izrada Katastra zelenih površina u Podgorici

Foto: Pixabay

Radna grupa sastavljena od predstavnika različitih gradskih organa i institucija u okviru Glavnog grada Podgorica formirana je na inicijativu gradonačelnika Podgorice Slavoljuba Stijepovića radi izrade Katastra zelenih površina Glavnog grada. U sastav radne grupe uvršteni su stručnjaci iz ove problematike, koji će kroz rad na terenu izvršiti istraživanje i popis urbanih lokaliteta i postaviti osnove za prezentovanje situacije iz ove oblasti. Prvi zadaci Radne grupe odnose se na sagkedavanje zelenih površine kroz plansku dokumentaciju, izradu analizu postojećeg fonda podataka kao i prikuplanje relevantnih informacija od drugih subjekata kao što su katastar instalacija, potrebni kompjuterski program za podršku, orto foto snimci i dr.

Shvatajući složenost procesa, Radna grupa je definisala odgovarajuću dinamiku poslova, koja će podrazumevati dugoročni angažman, kako bi se formirao registar prema međunarodnim zahtevima i standardima. Pored navedenog, Radna grupa će se baviti i pitanjima od značaja za zaštitu biodiverziteta, naročito u kontekstu određivanja sajtova za Naturu 2000, što je opšte prihvatljivi mehanizam za zaštitu staništa flore i faune.

Kako je saopšteno, Glavni grad je na osnovu donesenih strateških dokumenata procenio neophodnost izrade Katastra zelenih površina. Katastar zelenih površina predstavlja skup sistematizovanih informacija i podataka o zelenim površinama, njihovom kvantitetu, kvalitetu i ekonomskoj proceni, uključujući kartografski prikaz i statističke informacije i predstavlja osnovu za korišćenje prirodnih resursa, planiranje i kontrolu njihove zaštite.

Cilj izrade Katastra zelenih površina jeste da se evidentiranjem postojećeg stanja zelenih površina formira informaciona osnova putem koje će se pratiti trendovi i aktivnosti koji se odnose na uređenje zelenih površina. Na osnovu rezultata analize stanja definišu se preduslovi za unapređenje i adekvatne mere na određenom lokalitetu.

Katastar je prepoznat kao važan instrument za zaštitu životne sredine, sprečavanje njenog uništavanja i stvaranje mogućnosti za održivu valorizaciju postojećih i planiranja novih zelenih površina.

izvor: podgorica.me

Sandra Jovićević