Počela edukacija o upravljanju otpadom u BiH

Region | Upravljanje otpadom

Foto-ilustracija: Pixabay

Predstavnici komunalnih preduzeća i nadležnih institucija za ekologiju u BiH započeli su proces edukacije o načinima za bolje upravljanje otpadom radi efikasnijeg vođenja regionalnih deponija i da bi u što većem procentu otpad postao resurs u BiH.

To je omogućeno na početnoj radionici Programa izgradnje kapaciteta za dugoročnu održivost u sektoru upravljanja čvrstim otpadom u BiH, koju je juče u Sarajevu organizovala Svetska banka uz podršku švedske ambasade u BiH i Švedske agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), a pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva ekologije i turizma.

Federalni ministar ekologije i turizma gospođa Edita Đapo izjavila je da je prema federalnoj Strategiji upravljanja otpadom predviđena izgradnja deset deponija, od čega su samo četiri izgrađene. Pri tome je potrebno tehnički unaprediti kapacitete u pogledu da se nadležno osoblje obuči kako da vode i upravljaju regionalnim deponijama, koje ne služe samo za odlaganje otpada, jer se otpad mora razdvajati, reciklirati i slično.

Šef Odseka za zaštitu životne sredine u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH gospodin Senad Oprašić ukazao je na to da je došlo do poboljšanja u upravljanju otpadom u BiH, navodeći da je taj proces spor jer zahteva veća finansijska sredstva.

Ambasador Švedske u BiH njegova ekselencija gospodin Anders Hagelberg dodao je da otpad predstavlja resurs. U Švedskoj se samo 1 procenat otpada odlaže, a preostalih 99 procenata ponovo se na neki način koristi za životnu sredinu. Švedska čak i uvozi otpad, a milion domaćinstava se greje konverzijom otpada u energiju.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević